Uroczyste otwarcie Żłobka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2015

W dniu 11 listopada 2015 r. uroczyście otwarto i poświęcono Gminny Żłobek w Kałuszynie. Żłobek powstał z inicjatywy   Burmistrza  Pana Mariana  Soszyńskiego  i radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Na potrzeby placówki został rozbudowany budynek po rehabilitacji, w centrum miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego i Ośrodka Zdrowia przy ul. Zamojskiej. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Kałuszyn funduszom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch edycja 2015” oraz środkom  z budżetu gminy. Budowę poprzedzono badaniem ankietowym w zakresie zapotrzebowania  na opiekę  w żłobku. W swoim wystąpieniu podczas uroczystości   Burmistrz   podkreślił, że otwarcie Żłobka w dniu 11 listopada nie jest przypadkową datą.   Przekazanie obiektu w dniu Święta Niepodległości jest   wyrazem współczesnego patriotyzmu, polegającym na budowie i rozwoju    Małej Ojczyzny jaką jest Miasto i Gmina Kałuszyn,   by kolejne pokolenia miały jak najlepsze warunki do życia. Stwierdził, że marzeniem jest by w każdym roku   podczas obchodów Święta Niepodległości  otwierać kolejny obiekt, który będzie służył naszej społeczności i poprawiał warunki życia i wizerunek miasta i gminy.


Okres realizacji zadania był bardzo krótki, proces jej tworzenia przebiegał bardzo szybko. W marcu br został złożony wniosek o dofinansowanie utworzenia żłobka, prace budowlane trwały od czerwca do połowy października. W wyniku  rozbudowy  i przebudowy budynku,  została  utworzona placówka, zapewniająca opiekę dla 30  maluchów do lat trzech. Pomieszczenia placówki zostały wyposażone w  meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki. Sale zabaw są przestrzenne, kolorowe i urządzone w sposób przyjazny dla dzieci,  w  nowoczesnej  kuchni    będą przygotowywane posiłki dla dzieci.  Teren wokół budynku został zagospodarowany na potrzeby maluchów – został urządzony plac zabaw.


Placówką kieruje dyrektor – Pani Bożena Raciborska. Opiekę nad dziećmi będzie sprawowała wykwalifikowana kadra: opiekunki i pielęgniarka.  Stworzone warunki pozwolą zapewnić opiekę najmłodszym mieszkańcom naszej gminy na najwyższym poziomie.  Placówka rozpoczęła pracę od 16 listopada, pierwsze dni są okresem adaptacyjnym dla maluchów.  Całkowity koszt realizacji zadania to kwota  1mln 44 tys. zł,   dofinansowanie  z programu -  835 tys. zł, wkład własny gminy – kwota 208 tys. zł.


Po przecięciu wstęgi i poświęceniu pomieszczeń Żłobka Dyrektor zaprosiła licznie zgromadzonych mieszkańców i  gości do zwiedzania obiektu. Pracownice  nowej placówki przygotowały dla wszystkich poczęstunek. Gośćmi honorowymi uroczystości byli oczywiście potencjalni podopieczni placówki,   którzy przybyli wraz z rodzicami i z oporem opuszczali sale zabaw. Załoga powitała ich kolorowymi balonikami. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych gminy  życząc dyrekcji i pracownikom  sukcesów i satysfakcji z pracy przekazali skromny upominek.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie