Z życia codziennego...

19 stycznia 2016

W pewnym okresie środowisko rodzinne malucha jest niewystarczające, ponieważ jego dynamiczny rozwój wymusza konieczność wyjścia poza bezpieczne granice domu rodzinnego, po to aby poznawać dalsze otoczenie. Żłobek jako wyspecjalizowana w tym zakresie instytucja odgrywa tu bardzo ważną rolę. To tu maluch nawiązuje pierwsze relacje interpersonalne, z czasem dostrzega potrzeby innych, uczy się funkcjonować w grupie oraz respektować zasady i reguły w niej obowiązujące. Następuje proces socjalizacji przez współdziałanie i przyjmowanie różnych ról.

Wiemy, że u małych dzieci zachodzi intensywny rozwój pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym, dlatego w naszym żłobku codziennie stwarzamy im okazję do doskonalenia umiejętności w każdym z tych obszarów.

Rozstanie z opiekunem jest dość ciężkim przeżyciem dla dzieci, szczególnie tych, które rozpoczynają swoją przygodę w żłobku. Każde przeżywa je inaczej. Kiedy maluch zaaklimatyzuję się i zaakceptuje fakt, że mamę zastępuje „ciocia”, bo tak mówią o sobie opiekunki, pobyt w naszej placówce staje się przyjemnością.

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka w wieku żłobkowym i ma ona wszechstronny wpływ na jego rozwój. Dlatego zabawy towarzyszą naszym maluchom od samego rana. Organizujemy dzieciom zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne oraz dowolne zarówno indywidualne jak i grupowe. Opiekunki wzbogacają formy pracy w grupie przy pomocy chusty Klanza, Zależy nam na tym, aby maluszki uczyły się przestrzegania zasad społecznego zachowania oraz odczuwały zadowolenie ze sprawstwa i współpracy z innymi uczestnikami. Wracamy także do starych zabaw ze śpiewem takich jak: „balonik”, „jedzie pociąg”, „kółko graniaste” oraz zabaw paluszkowych między innymi: „Sroczka”, „Idzie rak”, „Moja rączka”, „Idzie kominiarz po drabinie”. Bardzo często organizujemy dzieciom zajęcia plastyczne, podczas których wykorzystywane są różnorodne techniki: rysowania kredkami, malowanie palcami, rysowanie świecą, stemplowanie, frottage, prace wykonane z kasz, zabawy z plasteliną i wiele innych. Zajęcia te rozwijają dziecięcą wyobraźnię, sprawności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły. Przy sprzyjających warunkach pogodowych organizujemy zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie.

Nieodłącznym elementem towarzyszącym nam każdego dnia jest muzyka, dzięki której możemy rozwijać świadomość własnego ciała, uczyć koncentracji uwagi, ćwiczyć pamięć i wyobraźnię, również przez naukę piosenek. Ważnymi elementami są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. W czasie leżakowania słuchamy muzyki klasycznej i kołysanek.

Ważne jest dla nas wspólne spożywanie posiłków przez dzieci. Wzmacnia ono poczucie wspólnoty, pozwala odczuć przynależność do grupy i wzajemne wsparcie. Poprzez wzajemną obserwację dzieci uczą się od swoich rówieśników samodzielnego spożywania posiłku. Dzieciom, którym trudna sztuka samodzielnego jedzenia sprawia kłopoty, pomagają opiekunki. Maluchy poznają nowe, dotychczas nieznane smaki i zapachy, a zapamiętując je, kształtują przyszłe upodobania kulinarne.

Pomiędzy posiłkami i zabawą nasze dzieci uczestniczą w codziennej nauce nocnikowania oraz czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne.

Niewątpliwie głównym i najważniejszym zadaniem jest dla nas zapewnienie maluchom poczucia bezpieczeństwa, właściwej opieki, ale też stwarzanie środowiska edukacyjnego i wychowawczego, odpowiadającego aktualnym potrzebom dzieci. Naszym celem jest to, aby wszystkie dzieci miały możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, które dla rozwoju każdego z nich są odmienne i spontaniczne. Jesteśmy po to, aby inicjować sytuacje aktywizujące ich rozwój oraz stwarzać warunki, które ukierunkowują ten rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, mając na uwadze dzieci jako indywidualne jednostki.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie