Protokół Prac Komisji Rekrutacyjnej

29 kwietnia 2022

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie została zakończona.

W załączniku protokół prac komisji rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje dotyczące wyników rekrutacji można uzyskać w placówce.

Dzieci, których KARTY ZGŁOSZENIOWE zostaną dostarczone po zakończonej rekrutacji, będą na bierząco dopisywane do listy dzieci oczekujących.

 

Pliki do pobrania