Strona główna

Najnowsze aktualności

13 maja 2024

NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE - robotnik

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie

informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

Ogłaszam nabór pracownika na stanowisko – robotnik

Wymiar czasu pracy - cały etat / Umowa o pracę na czas określony

Czytaj więcej o: NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE - robotnik
26 lutego 2024

Rekrutacja

Rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2024/ 2025

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do składania "Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2024/2025".

Kartę Zgłoszeniową można uzyskać w placówce, bądź pobrać formularz ze strony internetowej Żłobka.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej 13, 05-310 Kałuszyn -w terminie od 1 -31 marca 2024 r.

- w formie papierowej w godzinach 7.00-15.00 do Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie

    lub przesłanej na adres placówki (liczy się data wpływu do placówki)

- w formie elektronicznej na adres e-mail: zlobek@kaluszyn.pl

 

 Rozpatrywanie będą tylko i wyłącznie zgłoszenia w pełni uzupełnione oraz zawierające wszystkie załączniki.

Przebieg działań rekrutacji do Gminnego Żłobka w Kałuszynie:

 

1-31 marca

- składanie przez rodziców „ Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie”

do 15 kwietnia

- powołanie przez Dyrektora Żłobka Komisji Rekrutacyjnej,

do 30 kwietnia

- ogłoszenie wyników rekrutacji (Lista dzieci dostępna w placówce),
- możliwość złożenia przez Rodziców wniosku o wydanie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Żłobka

do 30 czerwca - podpisywanie przez Rodziców/ Opiekunów umów na świadczenie usług przez Żłobek

od 1 lipca - rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

Kartę Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie można składać w trakcie roku - dziecko zostanie wpisane na listę rezerwową ( dzieci z listy rezerwowej przyjmowane są tylko i wyłącznie w momencie wolnych miejsc).

Czytaj więcej o: Rekrutacja
23 marca 2022

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje

 • 1 stycznia br. wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy – zupełnie nowe świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. To 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. Do ukończenia 35. miesiąca życia.

 • Dla tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym – np. pierwszych lub jedynych w rodzinie, a także tych, które nie spełniają kryterium wieku, rząd przygotował inne rozwiązanie.

 • To dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

  • Przykładowo jeśli rodzic płaci za żłobek 300 zł, to dofinansowanie również wyniesie 300 zł. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, nie rodzicom.

 • Rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia br. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie

 • Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.

 • Wniosek będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS

  • bankowości elektronicznej.

 • Celem tego rozwiązania jest wsparcie rodzin oraz pomoc w godzeniu życia rodzinnego z pracą. Dzięki dofinansowaniu rodzice zapłacą mniej za opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku – najważniejsze informacje
24 lutego 2022

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Szanowni Rodzice!

Rozpoczyna się rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2022/ 2023

Zainteresowanych Rodziców zapraszamy do składania "Karty Zgłoszenia Dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2022/2023".

Kartę Zgłoszeniową można uzyskać w placówce, bądź pobrać formularz ze strony internetowej Żłobka.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Żłobka w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej 13, 05-310 Kałuszyn -w terminie od 1 -31 marca 2022 r.

- w formie papierowej w godzinach 8.00-15.00 do Dyrektora Gminnego Żłobka w Kałuszynie

    lub przesłanej na adres placówki (liczy się data wpływu do placówki)

- w formie elektronicznej na adres e-mail: zlobek@kaluszyn.pl

 

 Rozpatrywanie będą tylko i wyłącznie zgłoszenia w pełni uzupełnione oraz zawierające wszystkie załączniki.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie
7 stycznia 2022

NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE - pomoc kuchenna

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie

informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

Ogłaszam nabór pracownika na stanowisko – pomoc kuchenna

Wymiar czasu pracy - cały etat / Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika

Niezbędne wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie - Wykształcenie kierunkowe w zawodzie kucharz, bądź kwalifikacyjny kurs zawodowy

4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

6) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

7) cieszący się nieposzlakowaną opinią.

8) książeczka sanepid

9) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Czytaj więcej o: NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE - pomoc kuchenna