Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

13 sierpnia 2021

NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kałuszynie

informuje o naborze pracownika do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

 

Ogłaszam nabór pracownika na stanowisko -opiekun dziecięcy

Wymiar czasu pracy - cały etat / Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika

Czytaj więcej o: NABÓR PRACOWNIKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W KAŁUSZYNIE
30 lipca 2021

Informacja dotycząca zmiany formy i wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kałuszynie

Informujemy, że na podstawie §3 Uchwały NrXXII/198/2021 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2021 r w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz § 3 ust.1 Umowy przyjęcia dziecka do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok szkolny 2021/2022 następuje zmiana formy i wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku:

  1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, w wysokości 150 zł.

  2. Oprócz opłaty stałej, o której mowa w ust. 1 , ustala się opłatę za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku, w wysokości 1 zł.

  3. Ustala się, że opłata za każdą godzinę ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz za każdą rozpoczętą godzinę ponad przyjętą liczbę godzin pracy żłobka, wynosi 10 zł.

  4. Opłaty naliczane są w oparciu o rzeczywistą liczę dni oraz godzin pobytu dziecka w żłobku.

  5. Maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w żłobku pozostaje bez zmian w wysokości 7 zł.

19 maja 2021

KONKURS NA WIERSZ RYMOWANKĘ O SWOIM DZIECKU

Zapraszamy Wszystkich rodziców/ opiekunów do napisania wiersza, rymowanki o swoim dziecku.

- Każdy może napisać tylko jeden wiersz.

- Forma i długość wiersza jest dozwolona, a jego treść zgodna z tematyką konkursu.

- Warunkiem udziału jest nadesłanie pracy konkursowej na adres mailowy

kontakt.zlobek@kaluszyn.pl

oraz dostarczenie wypełnionych załączników do regulaminu konkursu.

- Na prace czekamy do 1 czerwca 2021 r.

- Z przesłanych wierszy zostanie wykonana "książeczka" z wierszami o wszystkich dzieciach, którą każdy uczestnik otrzyma jako jedną z niespodzianek.

- Regulamin znajduję się w załączniku.

 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!!

30 kwietnia 2021

Rekrurtacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2021/2022

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2021 / 2022 R.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK 2021/2022 DOSTĘPNE W PLACÓWCE.

 

 

Czytaj więcej o: Rekrurtacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2021/2022
11 marca 2020

Informacje dotyczące otwarcia placówki

Szanowni Rodzice,

Rozpoczeliśmy procedury mające na celu odwieszenie usług opiekuńczych w żłobku.

Stopniowy powrót do nowej rzeczywistości wymaga ścisłego stosowania się do reguł i wytycznych, w tym wdrożenia procedur przeciwepidemicznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom i rodzicom.

Informujemy, że ewentualne otwarcie Żłobka, Przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie i Filii SP w Chrościcach   nastąpi nie wcześniej niż 18 maja 2020 r. O decyzji w powyższej sprawie będziemy

 

10 maja 2019

Wyniki Rekrutacji

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Kałuszynie na rok 2019/2020 zostałą zakończona.

Wyniki rekrutacji dostępne są w żłobku na tablicy informacyjnej.

Lista dzieci przyjętych została zamknięta. Część dzieci została wpisana na listę rezerwową.

1 stycznia 2019

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna